2008 సంవత్సరానికి శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారి ‘ఉత్తమ వచన రచన పురస్కారం’ అందుకుంటూ…
8-2-2010

శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ ఆచార్య అనుమాండ్ల భూమయ్య,శ్రీమతి పల్లవి,మంత్రివర్యులు శ్రీ శ్రీధర్, రిజిస్ట్రార్ శ్రీ శ్రీపాద సుబ్రమణ్యం,పి.ఆర్.ఒ శ్రీ చెన్నయ్య(మైకు వద్ద)

మా నాన్నగారు శ్రీ రావిపాటి నాగేశ్వర రావు,నేను.

Back

Get Email Updates

Name:
Email:
You are Vistor No
September,25,2018
Lingual Support by India Fascinates