మలయాళం సినిమాలు

సంఖ్య సంస్థ &
చిత్రం పేరు
విడుదల తేది నటీనటులు దర్శకుడు
1 నవధార చుళీ డిసెంబర్ 7, 1973 సావిత్రి, శ్రీధరన్ నాయర్, చలమ్, సుజాత టి. సుకమారన్
2 మోహన్ మొహమ్మద్ ఫిలిమ్స్, అశ్వథామ 1978 సావిత్రి, మాదంబు కుంజుకుట్టన్, విదుబాల కె. ఆర్. మోహనన్

Back

Lingual Support by India Fascinates