తమిళం సినిమాలు

సంఖ్య సంస్థ &
చిత్రం పేరు
విడుదల తేది నటీనటులు దర్శకుడు
1 విజయ ప్రొడక్షన్స్ పాతాళభైరవి మే 17, 1951 సావిత్రి, ఎన్.టి.ఆర్. ఎస్.వి.ఆర్., మాలతి కె.వి రెడ్డి
2 విజయ ప్రొడక్షన్స్ కల్యాణం పన్నిపార్ ఆగస్టు 15, 1952 సావిత్రి, ఎన్.టి. ఆర్.,,ఎస్. వి. ఆర్., వరలక్ష్మి ఎల్. వి. ప్రసాద్
3 నారాయణ & కంపెని మనంపోల్ మాంగల్యం ఏప్రిల్ 17, 1953 సావిత్రి, జెమిని సురభి బాలసరస్వతి పి. పుల్లయ్య
4 వినోద వారి దేవదాసు సెప్టెంబర్ 11, 1953 సావిత్రి, ఏ.ఎన్.ఆర్.లలిత వేదాంతం రాఘవయ్య
5 శోభా ఫిలిమ్స్ పరోపకారం సెప్టెంబర్ 25, 1953 సావిత్రి, రామశర్మ, జి. వరలక్ష్మి, నాగేశ్వరరావు కమల్ ఘోష్
6 రోహిణి వారి వంజమ్ డిసెంబర్ 5, 1953 సావిత్రి, మాధురి దేవి. వై. ఆర్. స్వామి
7 విజయ ప్రొడక్షన్స్ చంద్రహారం జనవరి 14, 1954 సావిత్రి, శ్రీరంజనీ,ఎన్. టి. ఆర్. కమాలాకర కామేశ్వరరావు
8 మోడరన్ థియేటర్స్ సుగమ్ ఎంగే సెప్టెంబర్ 9, 1954 సావిత్రి, రామస్వామి,లలిత, బాలయ్య కె. రామ్నాథ్
9 జంపన & నందిప్రొడక్షన్స్, కుడుంబమ్ 1954 సావిత్రి, ఎస్.వి.రంగారావు,పి. కన్నాంబ జంపనా
10 ఏ. వి.ఎమ్. ప్రొడక్షన్స్ చెళ్లపిళ్లై జూన్ 24, 1955 సావిత్రి, టి. ఎస్. బాలయ్య, కె. ఆర్. రంగస్వామి ఎమ్. వి. రామన్
11 విజయ ప్రొడక్షన్స్ మిసియమ్మ జనవరి 14, 1955 సావిత్రి, జెమిని, జమున,ఏ. ఎన్. ఆర్. , ఎస్.వి.ఆర్ ఎల్.వి.ప్రసాద్
12 అరుణ ఫిలిమ్స్ గోమతియిన్ కథాలిన్ సెప్టెంబర్ 10, 19555 సావిత్రి, ముతులక్ష్మి,టి.ఆర్. రామచంద్రన్ ఆర్. ఎస్.మణి
13 మణి ప్రొడక్షన్ మామన్ మహల్ అక్టోబర్ 14, 1955 సావిత్రి, జెమిని, బాలయ్య,చంద్రబాబు ఆర్. ఎస్.మణి
14 మోడరన్ థియేటర్స్ మహేశ్వరి నవంబర్ 13, 1955 సావిత్రి, జెమిని టి.ఆర్. రఘునాథ్
15 విజయ స్టూడియోస్ గుణసుందరి డిసెంబర్ 16, 1955 సావిత్రి, జెమిని, మాధవన్ కమలాకర కామేశ్వరరావు
16 రాగిణి ఫిలిమ్స్ పెన్నన్ పెరుమయి ఫిబ్రవరి 17, 1956 సావిత్రి, జెమిని, శివాజి,గుమ్మడి, నాగయ్య పి. పుల్లయ్య
17 నరసు స్టూడియోస్ ప్రేమ పాశం మార్చి 31, 1956 సావిత్రి, జెమిని, రేలంగి వేదాంతం రాఘవయ్య
18 వీనస్ పిక్చర్స్ అమరదీపం జూన్ 29, 1956 సావిత్రి, శివాజి,ఇ.వి. సరోజ, పద్మిని తాతినేని ప్రకాశ్రావు
19 లలిత ఫిలిమ్స్ మాదరకుల మాణిక్కం డిసెంబర్ 20, 1956 సావిత్రి, జెమిని, ఏ.ఎన్.ఆర్,అంజలి, కన్నాంబ, ఎస్.వి.ఆర్. తాతినేని ప్రకాశ్రావు
20 అన్నరూర్ణ పిక్చర్స్ ఎంగల్‌వీట్టు మహాలక్ష్మి ఫిబ్రవరి 1, 1957 సావిత్రి, ఏ. ఎన్. ఆర్ ఆదుర్తి
21 విజయా ప్రొడక్షన్స్ మాయాబజార్ ఏప్రిల్ 12, 1957 సావిత్రి, ఎన్.టి.ఆర్.,ఏ. ఎన్.ఆర్., ఎస్.వి.ఆర్ కె.వి. రెడ్డి
22 శరవణభవ యునిట్ పిక్చర్స్ వనంగముడి ఏప్రిల్ 12, 1957 సావిత్ర, శివాజి పి. పుల్లయ్య
23 జూపిటర్ పిక్చర్స్ కర్పుకరశి జూన్ 14, 1957 సావిత్రి, జెమిని,జి. వరలక్ష్మి ఏ. ఎస్. ఏ. సామి
24 విజయ ఫిల్మ్‌స్ యార్ పైయ్యన్ ఆగస్టు 23, 1957 సావిత్రి, జెమిని టి. ఆర్. రఘునాథ్
25 నరసు టూడియోస్ ఇరు సాహొదరిగల్ ఆగస్టు 23, 1957 సావిత్రి, జెమిని,బాలాజి వేదాంతం రాఘవయ్య
26 వి. ఆర్. వి. పిక్చర్స్ పతిని దైవం ఆగస్టు 23, 1957 సావిత్రి, జెమిని, వరలక్ష్మి, తరంగవేలు. సిహెచ్. నారాయణమూర్తి
27 నందిని పిక్చర్స్ సౌభాగ్యవతి అక్టోబర్ 22, 1957 సావిత్రి, జెమిని,తంగవేలు, ఎస్. వి.ఆర్ జంపన
28 శ్రీ గణేష్ మూవీటోన్స్ మహాదేవి నవంబర్ 22, 1957 సావిత్రి, ఎమ్.జి.ఆర్. నాదకర్ణి సుందరరావు
29 జనతా పిక్చర్స్ మానా మలాయ్ ఫిబ్రవరి 28, 1958 సావిత్రి, జెమిని, సి. హెచ్. నారాయణమూర్తి
30 విక్రమ్ ప్రొడక్షన్స్ కుడుంబ గౌరవం ఫిబ్రవరి 28, 1958 సావిత్రి, జెమిని, కన్నాంబ, బి. ఎస్. రంగా
31 బుద్ధ పిక్చర్స్ ప్రతిభక్తి మార్చి 14, 1958 సావిత్రి, జెమిని,శివాజి భీమ్‌సింగ్
32 పారాగాన్ పిక్చర్స్ తిరుమనం జులై 4, 1958 సావిత్రి, శివాజి చిత్రపు నారాయణమూర్తి
33 వలంపూరి పిక్చర్స్ తిరుమనం జులై 18, 1958 సావిత్రి, జెమిని, తరంగవేలు భీమ్‌సింగ్
34 విజయ ప్రొడక్షన్స్ కడన్‌వాంగి కల్యాణం సెప్టెంబర్ 17, 1958 సావిత్రి, జెమిని, తంగవేలు, ఎస్.వి.ఆర్. ఎల్. వి. ప్రసాద్
35 మరగత పిక్చర్స్ పనాయి పిదితివల్ భాగ్యశాలి అక్టోబర్ 1, 1958 సావిత్రి, దురైరాజా,బాలాజి, భాగ్యశ్రీ రామన్న
36 ఆర్. ఆర్. పిక్చర్స్ కాత్తవరాయన్ నవంబర్ 7, 1958 సావిత్రి, శివాజి, తంగవేలు కమల, రాజమ్ రామన్న
37 అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ మంజల్ మహిమయ్ జనవరి 14, 1959 సావిత్రి, ఏన్. ఎన్. ఆర్. ఎస్. వి.ఆర్., రేలంగి ఆదుర్తి సుబ్బారావు
38 శ్రీ సారథి స్టూడియోస్ భాగ్యదేవత్ సెప్టెంబర్ 18, 1959 సావిత్రి, జెమిని టి. చానక్య
39 సాహిణీఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ అదిశయ తిరుడన్ అక్టోబర్ 25, 1958 సావిత్రి, జెమిని, రేలంగి ఆదుర్తి సుబ్బారావు
40 శంభు ఫిలిమ్స్ పట్టాయిలిన్ వేత్రి ఫిబ్రవరి 19, 1960 సావిత్రి, ఏ.ఎన్.ఆర్,ఎస్. వి. ఆర్., తంగవేలు ఆదుర్తి సుబ్బారావు
41 మేఘాల పిక్చర్స్ కురవంచి మార్చి 4, 1960 సావిత్రి, శివాజి ఏ. కాసిలింగమ్
42 ఏ.వి.ఎమ్. ప్రొడక్షన్స్ కలత్తూర్ కన్నమ్మ ఆగస్టు 12, 1960 సావిత్రి, జెమిని, కమల్‌హాసన్ ఏ. భీమ్‌సింగ్
43 శ్రీ సారథి స్టూడియోస్ పుదియ పాదై నవంబర్ 17, 1960 సావిత్రి, జెమిని టి. చాణక్య
44 అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ తూయ ఉల్లమ్ జనవరి 14, 1961 సావిత్రి,, ఎ. ఎన్. ఆర్ ఆదుర్తి
45 జయలక్ష్మి పిక్చర్స్ అన్‌బు మగన్్ జనవరి 27, 1961 సావిత్రి, ఎమ్.ఆర్.రాధ,పుష్పలత, ఎ.ఎన్.ఆర్. తాతినేని ప్రకాశ్‌రావు
46 బుద్ద పిక్చర్స్ పావమన్నిపు మార్చి 16, 1961 సావిత్రి, జెమిని, శివాజి,ఎమ్. ఆర్. రాధ, నాగయ్య భీమ్‌సింగ్
47 రాజమని పిక్చర్స్ పాశమలర్ మే 27, 1961 సావిత్రి, జెమిని, శివాజి,తంగవేలు భీమ్‌సింగ్
48 శరవణభవ యూనిట్ పిక్చర్స్ ఎల్లావునక్కాగా జూలై 1, 1961 సావిత్రి, శివాజి, ఎస్.వి.ఆర్.తంగవేలు పి. పుల్లయ్య
49 పద్మిని పిక్చర్స్ కప్పలోతియ తమిలన్ నవంబర్ 7, 1961 సావిత్రి, జెమిని, శివాజి ఎస్. వి. ఆర్ బి. ఆర్. పంతులు
50 రామన్ ప్రొడక్షన్స్ కొంజమ్ సలంగై జనవరి 14,1962 సావిత్రి, జెమిని ఎమ్. వి. రామన్
51 ఏ.వి.ఎమ్. ప్రొడక్షన్స్ పార్థాల్ పశి తీరుమ్ జనవరి 14,1962 సావిత్రి, జెమిని, శివాజి,బి. సరోజాదేవి, కమల్‌హాసన్ భ్‌మ్ సింగ్
52 రంగనాథన్ పిక్చర్స్ పడితాల్ మట్లుమ్‌పోదుమ ఏప్రిల్ 14, 1962 సావిత్రి, ఎస్.వి.ఆర్.,శివాజి, బాలాజీ భ్‌మ్ సింగ్
53 విజయ ప్రొడక్షన్స్ మణితన్ మారవిల్లయ్ జూన్ 8, 1962 సావిత్రి, జెమిని, ఎస్.వి.ఆర్.జమున, ఏ.ఎన్. ఆర్ చక్రపాణి
54 శ్రీలక్ష్మి పిక్చర్స్ వడివుక్కు వల్లమ్ కప్పు జూలై 7, 1962 సావిత్రి, శివాజి ఎ.పి.నాగరాజన్
55 శరవణ ఫిలిమ్స్ పాదకానిక్కయ్ జూలై 14, 1962 సావిత్రి, జెమిని, కమల్‌హాసన్,అశోకన్ కె. శంకర్
56 వసుమతి పిక్చర్స్ కాతిరుంత కంగల్ ఆగస్టు 29, 1962 సావిత్రి, జెమిని, ఎస్.వి.ఆర్ తాతినేని ప్రకాశరావు
57 శాంతి ఫిలిమ్స్ బందపాశమ్ అక్టోబర్ 27, 1962 సావిత్రి, జెమిని, శివాజి దేవిక. భీమ్‌సింగ్
58 నేషనల్ మూవీస్ రక్తతిలకమ్ సెప్టెంబర్ 14, 1963 సావిత్రి, శివాజి, నగేష్. దాదా మిరాసి
59 చిత్ర పిక్చర్స్ కర్పగమ్ నవంబర్ 15, 1963 సావిత్రి. జెమిని, కె.ఆర్. విజయ కె. ఎస్. గోపాలకృష్ణన్
60 గౌరి పిక్చర్స్ పరిసు నవంబర్ 15, 1963 సావిత్రి. ఎమ్.జి.ఆర్., రాగిణి యోగానంద్
61 పద్మిని పిక్చర్స్ కర్ణన్ జనవరి 14, 1964 సావిత్రి, ఎమ్.జి.ఆర్ నగేష్ ఎమ్. ఎ. తిరుముదమ్
62 దేవర్ ఫిలిమ్స్ విత్తయికారన్ జనవరి 14, 1964 సావిత్రి, ఎమ్.జి.ఆర్ నగేష్ ఎమ్. ఎ. తిరుముదమ్
63 శ్రీ పొన్ని పిక్చర్స్ కె కొడుత దైవమ్ జులై 18, 1964 సావిత్రి, ఎస్.రాజేంద్రన్ శివాజి, కె.ఆర్.విజయ కె.ఎస్.గోపాలకృష్ణన్
64 శ్రీ విజయలక్ష్మి పిక్చర్స్ నవరాత్రి నవంబర్ 3, 1964 సావిత్రి, జెమిని, నగేష్ ఎ.పి. నాగరాజన్
65 చిత్ర ప్రొడక్షన్ ఆయ్‌రమ్ రూపాయి్ డిసెంబర్ 3, 1964 సావిత్రి, జెమిని, నగేష్ కె.ఎస్.గోపాలకృష్ణన్
66 మాధవి ప్రొడక్షన్స్ పాండవ వనవాసమ్ జనవరి 14, 1965 సావిత్రి, ఎన్.టి.ఆర్ గుమ్మడి, ఎస్.వి.ఆర్ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు్
67 ముక్త ఫిలిమ్స్ పూజైక్కు వంత మలర్ మార్చి 12, 1965 సావిత్రి, జెమిని ముత్తురామన్ బి. శ్రీనివాసన్
68 సుదర్శనమ్ పిక్చర్స్ హల్లో మిస్టర్ జమీందార్ మే 14, 1965 సావిత్రి, జెమిని ఎమ్.ఆర్. రాధ కె.జె.మహదేవన్
69 మోడరన్ థియేటర్స్ వల్లవనుక్కు వల్లవన్ మే 28, 1965 సావిత్రి, జెమిని ఆర్. సుందరమ్
70 శ్రీ విజయలక్ష్మి పిక్చర్ తిరువిలైయాడల్ జులై 1, 1965 సావిత్రి, శివాజి, దేవికనగేష్. ముత్తురామన్ ఎ.పి.నాగరాజన్
71 సుజాత సినీ ఆర్ట్స్ అన్యయిన్ ఆసై మార్చి 4, 1966 సావిత్రి, కె.ఆర్.విజయ,జెమిని, బాలాజి ఆర్. కృష్ణమూర్తి
72 విశ్వభారతి పిక్చర్స్ తట్టున్‌గల్ తిరక్కడుమ్ జూన్ 17, 1966 సావిత్రి, చంద్రబాబు కె.ఆర్. విజయ చంద్రబాబు
73 శ్రీ విజయలక్ష్మి పిక్చర్స్ సరస్వతి సబతమ్ సెప్టెంబర్ 3, 1966 సావిత్రి, జెమిని, శివాజి ఎ.పి. నాగరాజన్
74 ఏ.ఎల్.ఎస్. ప్రొడక్షన్స్ కందన్ కరుణై జనవరి 14, 1967 సావిత్రి, జెమిని, శివాజి జయలలిత, శ్రీదేవి, ఎ.పి. నాగరాజన్
75 రాజ్య లక్ష్మి పిక్చర్స్ సీత జూన్ 23, 1967 సావిత్రి, కె.ఆర్.విజయ జెమిని, ముత్తురామన్ ఎ.పి. నాగరాజన్
76 విజయలక్ష్మి పిక్చర్స్ తిరువరుత్ చెల్వర్ జులై 28, 1967 సావిత్రి, జెమిని, శివాజి కె.ఆర్.విజయ, పద్మిని్ ఎ.పి. నాగరాజన్
77 శ్రీ సావిత్రి ప్రొడక్షన్స్ కుళందై ఉళ్ళం జనవరి 14, 1969 సావిత్రి, జెమిని, వాణిశ్రీ షావుకారుజానకి, భేబి రోజా సావిత్రి
78 శ్రీ సావిత్రి ప్రొడక్షన్స్ ప్రాప్తమ్ ఏప్రిల్ 14, 1971 సావిత్రి, శివాజి, ఎస్.వి.ఆర్., మనోరమ సావిత్రి
79 గిరి మూవీస్ అన్నయ్ వేలాకన్‌కన్ని ఆగస్టు 15, 1971 సావిత్రి, ముత్తురామన్ కే .ఆర్.విజయ, పద్మిని, జెమిని కె. తంగప్పన్
80 శ్రీ నవనీత ఫిలిమ్స్ పుగుంత వీడు ఏప్రిల్ 13, 1972 సావిత్రి, ఎ.వి.ఎమ్. రాజన్ చంద్రకళ, లక్ష్మి, విజయ ఎస్. పట్టు
81 విజయచిత్ర ఫిలిమ్స్ జక్కమ్మ సెప్టెంబర్ 14, 1972 సావిత్రి, నాగయ్య, జైశంకర్, ఉష ఎమ్. కర్ణన్
82 శ్రీ నవనీత ఫిలిమ్స్ తాయిక్కుయరు పిల్లై డిసెంబర్ 5, 1972 సావిత్రి, ఎ.వి.ఎమ్. రాజన్, జైశంకర్, లలిత ఎస్. పట్టు
83 కుముందున్ ప్రొడక్షన్ మంజల్ కుంకుమమ్ జనవరి 14, 1973 సావిత్రి, రవిచంద్రన్ ఎస్. పట్టు
84 విక్టరీ మూవీస్ పితమానమ్ పితు జనవరి 14, 1973 సావిత్రి, ముత్తురామన్ సుందరరాజన్, జయసుధ ఎస్. పి. ముత్తురామన్
85 ముక్తా ఫిలిమ్స్ సూర్యకాంతి జూన్ 30, 1973 సావిత్రి, ఎ.వి.ఎమ్. రాజన్ పద్మినీ, పరిమళ ఎ.కె. సుబ్రమణ్యన్
86 గణేష్ క్రియేషన్ స్బాగ్‌చాద్ పెరజిగి ఆగస్టు 15, 1973 సావిత్రి, ఆర్. ముత్తురామన్ జయలలితి, మనోరమ వి. శ్రీనివాస్
87 మల్లియమ్ ప్రొడక్షన్ ఎంగై తాయి ఆగస్టు 30, 1973 సావిత్రి, రవిచంద్రన్ జయలలిత, జయసుధ రామన్న
88 యోగచిత్ర అక్కరైపచై ఆగస్టు 31, 1973 సావిత్రి, ఎ.వి.ఎమ్. రాజన్ కంతిమాతి, అశోకన్ మల్లియమ్ రాజ్‌గోపాల్
89 ఎన్. వి.ఆర్. పిక్చర్స్ పుదవెల్లమ్ సెప్టెంబర్ 19, 1974 సావిత్రి, జైశంకర్ రవిచంద్రన్, లక్ష్మి, నాగయ్య ఎన్. వెంకటేశ్
90 మాయ ఆర్ట్స్ అంతరంగమ్ ఫిబ్రవరి 21, 1975 సావిత్రి, శివకుమార్ మంజుల, పుష్పలత కె. విజయన్
91 నిర్మితి ఫిలిమ్స్ అగ్రహారతి ఖాజుతై 1975 సావిత్రి, కమల్‌హాసన్ దీప, సుకుమారి ముక్త వి. శ్రీనివాసన్
92 1977 సావిత్రి, గోపాల్ ఎమ్. బి. శ్రీనివాసన్, శ్రీలత జాన్ అబ్రహమ్
93 జయశ్రీ నాన్‌జిల్ ఇన్‌కార్పొరేషన్ పునీత అంతోనియర్ 1977 సావిత్రి, ముత్తురామన్ జయచిత్ర నన్‌జిల్ దురై
94 సెల్లియమ్మని సిని కంబైన్స్ వత్తతుక్కుల్ చదురమ్ జులై 28, 1978 సావిత్రి, శ్రీకాంత్, లత, విజయ్‌కుమార్, సుమతి ఎస్. పి. ముత్తురామన్

Back

Lingual Support by India Fascinates