ఇంకా మరెన్నో విశేషాలు….

మహానటి సావిత్రి ద్విపాత్రాభినయం చేసిన సినిమా.

1962లో తాతినేని ప్రకాశరావు దర్శకత్వం వహించిన వసుమతి పిక్చ్ ర్స్ వారి ‘కాతిరుంత కంగల్’ అనే తమిళ చిత్రాన్ని
‘అందీ అందని ప్రేమ’ గా తెలుగులోకి అనువదించారు.

Back

Lingual Support by India Fascinates