16-3-1990 స్వాతి సపరివార పత్రిక నుంచి……….వాణిశ్రీ యింటర్వ్యూ

ఒకప్పుడు సావిత్రిగారు నామీద పనిచేసినమాట వాస్తమే. అది ఎంతవరకూ అంటే…. ఆవిడలాగే నడిచేదానిని, ఆవిడలాగే నవ్వేదానిని. అంతెందుకు—ఆవిడ ప్రతి కదలికా నాలో ప్రతిబింబించేది. ఒకానొక సందర్బంలో తమిళ్లో సావిత్రిగారు వేసిన ‘మరుపురాని కథ’ ను తెలుగులో నేను వేయాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు సావిత్రిగారు ఒక మాటన్నారు. ‘నువ్వు నీలా నటించు నాలా నటించకు’ అని అప్పుడు నాలో పట్టుదల పెరిగింది.

సావిత్రిలాంటి మహాశక్తిని నాలోంచి ఎలాబయటికి పంపేది – ఒకటే ఆలోచనలు అదే సమయంలో
కన్నడ చిత్రాల్లో వేస్తున్న ‘కల్పన’ లోని అభినయాన్నీ…. హిందీలో షర్మలాఠాగోర్ యొక్క ఆడతనాన్నీ… స్టయిలునీ మిక్స్ చేసి…. కలుపుకుని ఆలోచించి సావిత్రిని బయటికి పంపించేసి “ఐ విల్ బికమ్ ఎ వాణిశ్రీ” అనుకున్నాను.

అయినా సావిత్రిగారంటే నా గాడెస్. సావిత్రి గారి ఏకలవ్యశిష్యురాల్ని. షీ ఈజ్ మై లైఫ్ నన్ను నేను
సావిత్రిగారికి-అంకితం చేసుకున్నాను.

ఎన్ని పద్మశ్రీలు, ఎన్ని భారతరత్నలు-యింకెన్ని అవార్డులు కలగలిపితే సావిత్రి అవుతుంది!

సావిత్రిగారి నటనను ఎంత వదిలించుకుందామన్నా రీ- ఎంట్రీ తర్వాత వచ్చిన ‘పూలరంగడు’ లో నన్ను
ఆవహించేసింది – మీరు గమనించారో లేదో.

7 Comments

 • Shamili says:

  Thanks to publish this type of Interviews

 • Mallaiah Anchoori says:

  Whether Vanisri admits or disputes by pleading her own type of action,it is a well known fact that she tried to fully imitate Savithri & in the process, also succeeded in doing so-especially with her lip movements.And quite surprisingly,in the next generation actresses,it is Jayasudha who tried to emulate Savithri & succeeded in that.These two actresses owe their entire success in their careers sheerly to late Mahanati Savithri.Though these two could convince the Telugu cine audience by their actions thanks to their imitating the late Mahanati,they stand no where before the bewitching beauty of Savithri who was a light of the lights in the galaxy of the stars of all times.An actress like Savithri is “na bhootho,na bhavishyathi”.

 • hema says:

  VERY INTERESTING

  • Mukund Reddy Mamidi says:

   వాణిశ్రీ గారి విశ్లేషణ చాల సముచితంగా ఉంది .వాణిశ్రీ గారికి శ్రీ. వెంగల రావు గారు ముఖ్యమంత్రి గ ఉన్నప్పుడు సన్మానము జరిగింది .ఆ సభ లో వాణిశ్రీ గారు “మాకు నటన నేర్చుకోవడానికి పాటశాలలు,కళాశాలలు మరియు విశ్వవిద్యాలయాలు లేవు.మహానటి సావిత్రి గారి నటననే ఒక స్పూర్తి,ఆ విశ్వవిద్యాలయము నుంచి వచ్చిన విధ్యార్తినని గర్వంగా చెప్పుకున్నారు
   ఇది అక్షర సత్యము.ఆ నాటి ఆ సభ లో నేను ఉండడము నా అదృష్టము.

 • Murali says:

  ఒక్క విషయం మాత్రము నిజం. వాణిశ్రీ గారు అన్నట్లు –
  “ఎన్ని పద్మశ్రీలు, ఎన్ని భారతరత్నలు-యింకెన్ని అవార్డులు కలగలిపితే సావిత్రి అవుతుంది!”

 • pallavi says:

  thanku all.
  pallavi.

Leave a Reply