ఫోటోలు

దర్శకురాలిగా

DIRECTOR SAVITRI Photo curtesy sri.Bhushan

ఫోటో కర్టసీ-శ్రీభూషణ్

చిన్నారి పాపలు’ పాటల రీకార్డింగ్- ఫోటో కర్టసీ-శ్రీభూషణ్.
At song recording

దర్శకురాలు సావిత్రి,జగ్గయ్య
Director savitri,jagayya

క్లాప్ ఇచ్చిన జి.జి.
G.G gives a clap for a shot

‘చిన్నారి పాపలు’ ముహూర్తపు పూజ.12-10-1967.
‘Chinnari Papalu’ prayers at first day shoot

.‘చిన్నారి పాపలు’ షూటింగ్ సమయంలో ఆ చిత్ర మహిళా నిర్మాతలు ఇంకా రాజ సులోచన,లీల,సావిత్రి.
All ladies movie crew

ఎస్.వి.రంగారావుకి పుష్పమాల వేస్తూ..
Garlanding s.v.rangarao

నాగి రెడ్డికి పుష్పమాల వేస్తూ…
Garlanding nagireddy

చిన్నారి పాపలు షూటింగ్ సమయంలో…
Director savitri

చిన్నారి పాపలు షూటింగ్ సమయంలో…
Director savitri

.‘చిన్నారి పాపలు’ షూటింగ్ సమయంలో గాయని లీల,రాజసులోచన.
Singer leela ,rajasulochana

.‘చిన్నారి పాపలు’ షూటింగ్ సమయంలో గాయని లీల,రాజసులోచన.
Singer leela ,rajasulochana

చిన్నారి పాపలు షూటింగ్ సమయంలో…
Director savitri

దర్శకురాలు సావిత్రి,జగ్గయ్య
Director savitri,jagayya

అరుణోదయ పిక్చర్స్ దర్శకత్వం వహిస్తూ. ఫోటో కర్టసీ-శ్రీభూషణ్

చలం, ప్రభాకర్ రెడ్డిని దర్శకత్వం వహిస్తూ,
Directing prabhakar reddy and chalam

.అల్లు రామలింగయ్యను దర్శకత్వం వహిస్తూ,వెనుక రామకృష్ణ
Directing allu ramalingaiah ,in the backdrop ramakrishna

అరుణోదయ పిక్చర్స్ దర్శకత్వం వహిస్తూ. ఫోటో కర్టసీ-శ్రీభూషణ్
Directing arunodaya pictures. Photo curtesy sri.bhushan

సినిమా రంగం పత్రిక నుంచి

Back

Lingual Support by India Fascinates