ఫోటోలు

కార్నివల్

1952 వాహిని స్టూడియోలో జరిగిన సంక్రాంతి కార్నివల్ లో విచిత్ర వేషధారణ.

ఎల్.వి.ప్రసాద్,సావిత్రి,జోగారావు. ఫోటో కర్టసీ-ఆంధ్ర పత్రిక

జోగారావు, సావిత్రి,భానుమతి,బాలక్రిష్ణ,శ్రీమతి మార్కస్ బార్టలీ, ఎల్.వి.ప్రసాద్ ,పద్మనాభం ఫోటో కర్టసీ-శ్రీవాడ్రేవు రామచంద్రమూర్తి.

జోగారావు, ఎల్.వి.ప్రసాద్, సావిత్రి, ఫోటో కర్టసీ-శ్రీవాడ్రేవు రామచంద్రమూర్తి..

సావిత్రి , ఎల్.వి.ప్రసాద్ ఫోటో కర్టసీ – శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయం, కోటి , హైదరాబాద్

Back

Lingual Support by India Fascinates