ఫోటోలు

మరణం

అలిమేలు,పుష్పవల్లి,విజయ,డా.తిరువూరి వెంకటేశ్వర రావు,జి.జి,సావిత్రి.
Alimelu.Pushpavalli,Vijaya,Dr.Tiruvuri Venkateswararao,Savitri.

వివిధ పత్రికల్లో వచ్చిన మహానటి సావిత్రి మరణ వార్తలు.

మహానటి సావిత్రి భౌతిక కాయానికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్న అప్పటి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎమ్.జి.ఆర్
The then tamil nadu chief minister M.G.Ramachandran paying last respects to the mahanati

Back

Get Email Updates

Name:
Email:
You are Vistor No
September,26,2017
Lingual Support by India Fascinates