ఫోటోలు

ఇతర ఫోటోలు..

శివాజి గార్డెన్స్ లో తారల పిక్ నిక్. ఫోటో కర్టసీ-శ్రీభూషణ్
Actors picnic at sivaji gardens.photo curtesy-sri.bhushan

12-9-1971 విజయవాడలో అలంకార్ ధీయటర్ లో దర్శకులు పి.పుల్లయ్య ,శాంత కుమారి దంపతుల షష్టి పూర్తి మహోత్సవ సందర్భాన. . ఫోటో కర్టసీ- శ్రీమోహన రావు
On the occasion of 60th marriage anniversary of director pullaiah and actress savitri at alankar theatre in Vijayawada .12-9-1971-photo curtesy-sri.mohanrao

24-11-1969 గుడివాడలో శ్రీ బాలాజీ ధీయటర్స్ ప్రారంబోత్సవానికి ఊరేగింపుగా వెళ్లున్న సావిత్రి. ఎన్.టి.ఆర్. . ఫోటో కర్టసీ- శ్రీమోహన రావు
On the way to the opening of sribalaji theatres at gudivada,24-11-1969.photo curtesy-sri.mohanrao

1970 ఏ.ఎన్.ఆర్. చలన చిత్ర రజతోత్సవ సభలో
1970-anr cine celebrations photo curtesy sribhushan

ఒకే చోట చేరిన రెండు అద్భుతాలు ఫోటో కర్టసీ – సంజయ్ కిషోర్
Two wonders at one place.photo curtesy-sanjay kishore.

సావిత్రి. కోడైకెనాల్ బంగ్లా ముందు, దేశంలోనే రెండో కలర్ ఫోటో స్టూడియో విజయవాడలో ప్రారంభించిన వీరన్నగారి కుటుంబంతో ఫోటో కర్టసీ –గంగాధర్
In front of savitri’s kodaikanal bunglow with the wife of sri.veeranna who set up the second colour studio of the country at Vijayawada.photo curtesy -gangadhar

మనిషి చేసిన బొమ్మలతో దేవుడు చేసిన బొమ్మ ఫోటో కర్టసీ – చెన్నయి*****
Photo cutesy Chennai******

నటి జమునను పెళ్లికూతురిగా అలంకరిస్తూ. ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతిజమున
At the marriage of jamuna.photo curtesy-smt.jamuna

నటి జమున పెళ్లి రిసెప్షన్ లో. ఫోటో కర్టసీ – ఫోటో కర్టసీ – చెన్నయి*****
At the marriage reception of jamuna.photo curtesy-chennai*****

ఫోటో కర్టసీ-శ్రీభూషణ్
photo curtesy sribhushan

ఫోటో కర్టసీ-శ్రీభూషణ్
photo curtesy sribhushan

ఫోటో కర్టసీ-శ్రీభూషణ్
photo curtesy sribhushan

ఫోటో కర్టసీ- శ్రీమోహన రావు
photo curtesy-sri.mohanrao

ఫోటో కర్టసీ- శ్రీమోహన రావు
photo curtesy-sri.mohanrao

ఫోటో కర్టసీ- శ్రీమోహన రావు 28-10-72,కరువు భాధితుల సహాయ నిధికి సినిమా తారల యాత్ర
photo curtesy-sri.mohanrao

ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి
Photo curtesy-smt.vijaya chamundeswari

ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి
Photo curtesy-smt.vijaya chamundeswari

ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి
Photo curtesy-smt.vijaya chamundeswari

ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి
Photo curtesy-smt.vijaya chamundeswari

ఫోటో కర్టసీ – చెన్నయి*****
Photo curtesy-chennai****

ఫోటో కర్టసీ – చెన్నయి*****
Photo curtesy-chennai****

ఫోటో కర్టసీ – చెన్నయి*****
Photo curtesy-chennai****

ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతివిజయదుర్గ దూర్ దర్శన్
Photo curtesy-smt.vijayadurga door darsan

శ్రీమతిశారద పెళ్లిలో ,గీతాంజలితో,ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతిశారద(గుమ్మడిగారి కూతురు)
At the marriage of smt.sarada with actress gitanjali.Photo curtesy-smt.sarada daughter of sri.gummadi

జకార్తాలో జరిగిన ఆసియా-ఆఫ్రికా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో సావిత్రి
లక్షీ రాజ్యం,రంగారావ్. . ఫోటో కర్టసీ- శ్రీవాడ్రేవు రామచంద్రమూర్తి.
At the afro-asian film festival at Jakarta ,with smt.laxmirajyam,sri.s.v.rangarao photo curtesy –sri.vadrevu.r.murthy

Back

Lingual Support by India Fascinates