ఫోటోలు

చిత్రీకరణ సమయంలో

ప్రాప్తం షూటింగ్ లో. ఫోటో కర్టసీ- చెన్నయి*****
On the sets of ‘praptam’ photo curtest Chennai****

నిర్దోషి షూటింగ్ లో ఫోటో కర్టసీ- శ్రీభూషణ్
On the sets of ‘nirdoshi’ photo curtesy sribhushan

కన్న తల్లి ఫోటో కర్టసీ- శ్రీభూషణ్

On the sets of ‘kanna talli’

సుందరి నీవంటి దివ్యస్వరూపం పాట పాడుతూ ఫోటో కర్టసీ- శ్రీపంచకర్ల రమేష్
Singing her lines in the song ‘Sundari neevanti divyaswaroopamu’ photo curtesy-sripanchakarla ramesh.

సుందరి నీవంటి దివ్యస్వరూపం పాట నర్తిస్తూ ఫోటో కర్టసీ- ఆంధ్ర జ్యోతి
Enacting the song ‘Sundari neevanti divyaswaroopamu’ photo curtesy-andhra jyothi

మిస్సమ్మ ఫోటో కర్టసీ- బ్లాక్ అండ్ వైట్
On the sets of ‘missamma’ photo curtesy-black and white

తమిళ గుండమ్మ కధ
On the set of tamil gundamma katha

పల్లెటూరు ఫోటో కర్టసీ- బ్లాక్ అండ్ వైట్
On the sets of ‘palleturu’ photo curtesy-black and white

కన్యాశుల్కం
As madhuravani in kanyasulkam

భాంధవ్యాలు ఫోటో కర్టసీ- శ్రీభూషణ్
Bhandavyalu photo curtesy-sri bhushan

మూగ మనసులు

On the sets of ‘moogamanasulu’with director adurti,anr,k.viswanath holding savitri’s saree.
దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు,ఎ.ఎన్.ఆర్,సావిత్రి,కె.విశ్వనాధ్,(సావిత్రి ప్రక్కన)

భాంధవ్యాలు ఫోటో కర్టసీ- శ్రీభూషణ్
Bhandavyalu photo curtesy-sri bhushan

Back

Lingual Support by India Fascinates