ఫోటోలు

ప్రముఖులతో

జకార్తాలో జరిగిన ఆసియా-ఆఫ్రికా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా నాటి ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు శ్రీ సుకర్నోతో నర్తన శాల చిత్ర సభ్యులు, సావిత్రి
లక్షీ రాజ్యం,రంగారావ్. . ఫోటో కర్టసీ- సంజయ్ కిషోర్ At the afro-asian film festival at Jakarta.with the then Indonesian president sri.sukarno ,the ‘Narthanasala’ team smt.laxmirajyam,sri.s.v.r

ఇందిరా గాంధీలో. ఫోటో కర్టసీ-ఇండియన్ ఎక్స్ ప్రెస్.
Garlanding indira Gandhi photo curtesy-indian express

ప్రధానమంత్రి రిలీఫ్ ఫండ్ కు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రికి నిలువుదోపిడి ఇస్తూ. ఫోటో కర్టసీ – *****
Giving away her jewellery to the prime minister’s relief fund.to sri.lal bahadur sastri.photo curtesy Chennai****

అప్పటి రాష్ట్రపతి శ్రీరాధాక్రిష్ణన్ ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటూ.. ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి


Taking autograph from sri.radhakrishnan photo curtesy smt.vijaya chamundeswari.

అప్పటి రాష్ట్రపతి శ్రీరాధాక్రిష్ణన్ తో ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి
Receiving an award from sri.radhakrishnan. photo curtesy smt.vijaya chamundeswari.

అప్పటి రాష్ట్రపతి శ్రీరాధాక్రిష్ణన్ తో ,ఫోటో కర్టసీ –వనిత జ్యోతి
Receiving an award from sri.radhakrishnan. photo curtesy-vanitha jyothi.

జవహరలాల్ నెహ్రూ,విజయలక్ష్మి పండిత్లతో ,ఫోటో కర్టసీ –వనిత జ్యోతి
With Nehru,vijayalakshmi pandit. photo curtesy-vanitha jyothi

కామరాజార్ తో ,ఫోటో కర్టసీ –వనిత జ్యోతి
With sri kamarajar photo curtesy-vanitha jyothi

కామరాజార్ తో ,ఫోటో కర్టసీ
With sri kamarajar photo curtesy

Back

Lingual Support by India Fascinates