అభిప్రాయాలు

16-3-1990 స్వాతి సపరివార పత్రిక నుంచి……….వాణిశ్రీ యింటర్వ్యూ

ఈనాడు ఆదివారం 14 అక్టోబరు 2007 నటుడు బాలయ్య కబుర్లు.

ఈనాడు ఆదివారం 7 అక్టోబరు 2007 నటి గీతాంజలి కబుర్లు

“నాకు ఇన్స్ పిరేషన్ మా సావిత్రి పిన్ని నటన” —-రేఖ

1979లో కిన్నెర ఆర్ట్ ధీయటర్స్ వారి సన్మానం సందర్భంగా ప్రముఖుల సందేశాలు

రాలిన తార ఈనాడు విజయవాడ సోమవారం 28-12-1981

తపాలా బాల!

నటనలో అభివృద్ధి కానరాని చిత్రరంగం – విజయచిత్ర

తెలుగు సినిమా – మైలు రాళ్ళు

1967లో ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వార పత్రికలో పాఠకుల ప్రశ్నలకు సావిత్రి సమాధానాలు.(323 ప్రశ్నలు) సుభాష్ చంద్రబోస్, అవనిగడ్డ.

శ్రీ మతి సావిత్రి ఆంధ్ర పత్రిక 1964

వెండితెర

“కినిమా” పత్రిక జూన్ 1958

చిత్ర సీమ సెప్టెంబర్ 1957 ,నుంచి….

1954 జూలై “కినిమా” పత్రికలో కొమ్మారెడ్డి సావిత్రి పాఠకుల ప్రశ్నలకు ఇచ్చిన సమాధానాలు

రాలిన తార ఈనాడు విజయవాడ సోమవారం 28-12-1981

“నాకు ఇన్స్ పిరేషన్ మా సావిత్రి పిన్ని నటన” —-రేఖ

Get Email Updates

Name:
Email:
You are Vistor No
September,25,2018
Lingual Support by India Fascinates