ప్రచురితమైన రచనలు.

1954 జూలై “కినిమా” పత్రికలో కొమ్మారెడ్డి సావిత్రి పాఠకుల ప్రశ్నలకు ఇచ్చిన సమాధానాలు

చిత్ర సీమ సెప్టెంబర్ 1957 ,నుంచి….


“కినిమా” పత్రిక జూన్ 1958

వెండితెర

శ్రీ మతి సావిత్రి ఆంధ్ర పత్రిక 1964

1967లో ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వార పత్రికలో పాఠకుల ప్రశ్నలకు సావిత్రి సమాధానాలు

నటనలో అభివృద్ధి కానరాని చిత్రరంగం – విజయచిత్ర

తెలుగు సినిమా – మైలు రాళ్ళు

16-3-1990 స్వాతి సపరివార పత్రిక నుంచి……….వాణిశ్రీ యింటర్వ్యూ

తపాలా బాల!

రాలిన తార ఈనాడు విజయవాడ సోమవారం 28-12-1981

1979లో కిన్నెర ఆర్ట్ ధీయటర్స్ వారి సన్మానం సందర్భంగా
ప్రముఖుల సందేశాలు

“నాకు ఇన్స్ పిరేషన్ మా సావిత్రి పిన్ని నటన” —-రేఖ

ఈనాడు ఆదివారం 7 అక్టోబరు 2007 నటి గీతాంజలి కబుర్లు.

ఈనాడు ఆదివారం 14 అక్టోబరు 2007 నటుడు బాలయ్య కబుర్లు.

Lingual Support by India Fascinates